19.juni 2009 - 21.juni 2009 HDCDK træf på Ledreborg