Kyst til Kyst stien. En vandretur i naturen


Vi skal opleve den smukke jyske natur til fods fra Blåvands Huk til Vejle. På naturstien langs Varde Å, Holme- og Vejle Å kommer du tæt på naturen og langt fra trafik, stress og jag. Hele Turen er på ca. 130 km, og der er langs hele ruten mulighed for overnatning på primitive lejrpladser med bålplads, vand og das.

Se alt om Kyst til Kyst Stien på hjemmesiden her

Nu skal vi have vores skridt. 20-25 km på en dagstur. Overnatning i telt som vi selv medbringer. Og vi sørger selv for tilberedning af maden, som vi også selv medbringer.  A på kortet betyder overnatningsmulighed.

Vores forslag til dagsturene, men der er selvfølgelig andre muligheder:

1. etape ca. 22 km.: Fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandhuk fyr, der er udgangspunktet for vores vandretur tværs over Jylland.

De første 5 kilometer er langs sandstranden. Ved Muldyrbunkerne fører stien væk fra stranden og fortsætter op gennem klitterne til Oksby Plantage.

Oksby Plantage. Mulighed for at se Tirpitzstillingen, en udstilling om Atlantvolden. Der er også en flot ravudstilling. Stien fortsætter gennem Oksby og Borup Klitplantager. 

Efter klitplantagerne går turen ud over engene ved Ho Bugt.

1. overnatning: Lille Højbjerg. Se her.

2. etape ca. 18 km.: Efter engene ved Ho Bugt, kommer vi til den brede ådal, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt. Ved Janderup Ladeplads blev handelsskibene omladet til mindre både, der kunne sejle på Varde Å.

I Varde møder vi Vardehus Slotsbanke, som er et levn efter kongeborgen fra omkring år 1300. Videre gennem Varde.

2. overnatning: Det tidligere Varde Sommerland, der i dag er et rekreativt område med shelters og bålhytter. Se her.

3. etape ca 22 km.: Herefter går stien gennem engområdet Kongens Kær, hvor åens naturlige slyngninger er blevet genskabt.

Stien går langs Varde Å forbi heder og plantager til Karlsgårdeværket, der er et vandkraftværk fra starten af 1900-tallet. Stien går langs nordsiden af Karlsgårde Sø. Ved den østlige ende af søen, ligger Tambours Have med orangeri, japansk have og medicinhave. Herefter følger vi Holme Kanal til Houstrup Stemmeværk.

Fra stemmeværket ved Hostrup følger stien Holme Å på sydsiden af ådalen, hvor vi kommer forbi Abild Hede.

3. overnatning: Åplads ved Abildhede. Se her.

4. etape ca. 25 km.: Herefter videre langs åen til Tofterup. Efter Tofterup fortsætter stien på nordsiden af Holme Å. Man kan også vælge den røde rute på sydsiden.

Fra Tofterup til Hovborg er ådalen fredet. Åen er aldrig blevet reguleret og har derfor sit helt naturlige forløb i ådalen med tilhørende frodige enge omkring.

På den sidste del af strækningen følger stien kanten af Baldersbæk for at ende i Hovborg. Stien fortsætter gennem ådalen.

4. overnatning: På pladsen ved Oxlundvej. Se her.

5. etape, ca. 21 km.: Mellem Ravnhøj Plantage og Holme Å ligger et smukt kuperet hedeområde.

Stien går forbi Gispel mose, hvor Holme Å udspringer. Herefter nordøst gennem agerland og plantager.

Vi møder et lille stykke af Hærvejen, inden stien drejer mod øst ved Nordbæk Plantage.

5. overnatning: Ølgård Vandrehjem. Se her. 

Stien går ned til Egtved Ådal ved Nybjerg Mølle og fortsætter mod nord til Bindeballe Købmandsgård.

6. etape ca 27 km.: Herfra mod øst, med en lille ekstra tur til Runkenbjerg, så over Vejle Å, som her hedder Tingkærvad Å.

Fra Ravning får stien nord for Vejle Å til Vingsted. Herfra går den et stykke syd for åen, langs skove og enge, inden den krydser åen igen. Turen går videre forbi Haraldskær Fabrik og Haraldskær. Ved Skibet går stien op til hovedvejen, som den følger mod øst.

Stien går gemmen Vejle Ådal, syd for Skibet, langs hovedvejen. Ved Knabberup Sø går den mod nord ind i Vejle ved Trædballe. Vi tager i stedet naturstien langs med søen i Frøkær enge.

Vores tur ender i den sydlige del af Vejle, så vi ikke har så langt hjem. 25,4 km til Blæsbjerggade.